Byggnation av bro i Hagastaden, Stockholm

Artikel bild

Fakta

PLATS

Hagastaden, Stockholm

KUND

Stockholm stads exploateringskontor

ANBUDSSUMMA

Cirka 50 MSEK

PROJEKTTID

2020-2021

På uppdrag av Stockholms stads exploateringskontor byggde Svevia förbindelsen mellan den befintliga Solnabron och det nya området Hagastaden.

– Brokonstruktionen är 67,3 meter lång och bärs upp av 20 bropelare. Uppdraget inkluderade även mark- och anläggningsarbeten för att ansluta befintliga vägar till den nya bron, säger Mattias Gretzer, Svevia.

I uppdraget ingick även att förbereda för den sopsugsanläggning som tar emot områdets sopor och avfall.

– Det gjorde vi genom att gjuta en betongplatta och förbereda så kallade tekniska utrymmen under bron. Vi anlade också stödmurar och utfyllnad för en tillfällig arbetsgata, som används under tiden som området byggs och tag form.

Hela exploateringsområdet Hagastaden är 96 hektar stort och kommer, när det är klart, att omfatta 6 000 bostäder och 50 000 arbetsplatser.

– Uppdrag för exploateringskontoret är alltid intressant och spännande eftersom det oftast är uppdrag som innebär att vi är med och bygger framtidens Stockholm, säger Mattias Gretzer. Vi utförde alla betongarbeten och det mesta av hela vårt projekt, med egna resurser både i arbetsledningen och i det operativa arbetet. Det här är ganska ovanligt i vår bransch, vilket visar vilken konkurrenskraft Svevia har.

Anbudssumman var cirka 50 miljoner kronor och projektet var klart 2021.

– Utmaningen i projektet var densamma för alla oss som jobbar i det här expansiva området: att få logistiken och tidsplaneringen med transporter, arbetsmaskiner och tidsscheman att klaffa, samtidigt som trafik, handel, restauranger, träningslokaler och vanligt vardagsliv ska kunna fortsätta fungera för de som lever och verkar här. Det är som ett gigantiskt pussel som ska läggas, där vårt projekt var en av pusselbitarna.