Från berg till färdig beläggning

Ska du lägga ny asfalt, förstärka en grusväg eller laga en befintlig beläggning? Inom Svevia har vi byggt upp en hel industri för att möta dina behov.

Allt inom asfalt

Ska du lägga ny asfalt, förstärka en grusväg eller laga en befintlig beläggning? Inom Svevia har vi byggt upp en hel industri för att möta dina behov. Vi gör det med egen produktion av allt från stenmaterial, bitumenemulsion och 150 asfaltsorter till fräsning, utläggning och linjemålning med termoplast. Vi har även labb för utveckling av nya produkter och materialanalyser.

Asfaltera

Svart beläggning, lite grönare tillverkning. Svevia har ett komplett asfalterbjudande för dig som vill hålla på med annat.

Tankbeläggning

Tankbeläggning i form av Y1B, JIM och infräsning av makadam är ett kostnadseffektivt, snabbt och klimatsmart beläggningsalternativ för medel- och lågtrafikerade vägar.

Asfaltfräsning

Svevia är i dag en av landets ledande entreprenörer inom asfaltfräsning. Våra specialister på fräsning av asfalt har lång erfarenhet och anpassar frästekniken utifrån dina behov.

Bitumenemulsion

Svevia har fyra fabriker för tillverkning av bitumenemulsion - ett bindemedel för asfalt. Våra fabriker för bitumenemulsion finns bland annat i Umeå, Bollnäs, Örebro och Hässleholm.

Vägmarkering

Ingen väg är komplett utan vägmarkering. De vita vägmarkeringarna är en viktig del av vägen, de leder, informerar och varnar trafikanterna. På Svevia kan vi allt inom linjemålning av vägar, gator och andra ytor. Vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Våra laboratorier

Svevias har egna laboratorier som analyserar allt från vägkonstruktioner till ballast, asfalt och bindemedel. Vi följer upp funktionskrav och fungerar som ett kunskapscenter för produktutveckling och innovation.

Våra asfaltverk

Via våra fasta och mobila asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa - med egenskaper anpassade efter dina behov.

Våra emulsionsfabriker

Kontakta någon av Svevias emulsionsfabriker.

Beläggning med Constrada Densiphalt

Constrada Densiphalt är en beläggning som kombinerar de bästa egenskaperna från asfalt och betong.

Asfaltfräsning - välj fräsmetod

Som specialister på fräsning kan vi utföra alla typer av uppdrag. Extra roligt är det när vi kan fungera som problemlösare – utföra kniviga uppdrag med smart frästeknik.

Vägmarkering

Ingen väg är komplett utan vägmarkering. De vita vägmarkeringarna är en viktig del av vägen, de leder, informerar och varnar trafikanterna.

Fräsmaskiner

Vi använder de senaste fräsmaskinerna, med den senaste miljötekniken. Svevia är bland annat först i landet med en asfaltfräs där fräsvalsen kan skjutas ut i sidled.

Hur fungerar ett asfaltverk?

Asfaltproduktion kan liknas vid bakning. Vid Svevias fasta asfaltverk finns idag cirka 150 olika recept, där variationer i stenmaterial, stenstorlek och bindemedel ger en slutprodukt med just de egenskaper som kunden efterfrågar.

Planera vårens beläggningsjobb
redan nu.

Allt inom beläggning, ballast och vägmarkering. Bland annat. Kontakta en specialist på asfalt:

Våra asfaltverk

Via våra fasta och mobila asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa. Svevias asfaltsanläggningar ligger strategiskt placerade för att vi ska kunna erbjuda dig kostnadseffektiva och säkra leveranser av asfalt.

Våra asfaltverk

Några av våra genomförda projekt

Svevia finns på fler än 100 platser i hela Sverige och i Norge. Varje dag arbetar cirka 2000 medarbetare med omkring 1900 projekt. Här hittar du några av våra projekt.

Samverkansprojekt

Samverkansprojekt skapar mervärde och banar väg för aktivt klimatarbete, sunda leverantörer och säkrare arbetsplatser. Läs mer om några av de samverkansprojekt vi genomfört.

Projekt - sanering av mark och vatten

En uppröjd och rengjord plats, är en bra grund att bygga på. Här hittar du några av de saneringsprojekt vi utfört.

Projekt - trafikanordningar

Vi har lång erfarenhet av trafikavstängningar och hjälper till såväl med planering och TA-planer som när det är dags att stänga av trafiken. Här kan du läsa mer om några av våra genomförda uppdrag.

Projekt - innovation och utveckling

Digitala lösningar, forskning och innovation är en viktig del i Svevias arbete med att bygga och underhålla landets vägar och infrastruktur.

Projekt - bergförstärkning

Läs om några av våra genomförda projekt inom bergförstärkning.

Projekt - energi

Vi är med och anlägger den svenska energisektorn. Här hittar du några av vår projekt inom bland annat vatenkraft och vindkraft.

Projekt - vägar och gator

Vägar och gator är det som binder oss samman. Läs mer om några projekt vi utfört.

Hållbarhetsprojekt - ballast

Inom Svevias ballastverksamhet arbetar vi ständigt för att hitta nya lösningar och att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Här hittar du några av de hållbarhetsprojekt vi medverkat i.

Projekt - grundläggning

Läs om några av våra genomförda projekt inom grundläggning.

Projekt - broar

Med stor erfarenhet och kompetens har vi bidragit till den infrastruktur som idag binder samman människor och platser.

Övriga projekt

Här kan du läsa om ytterligare några projekt som vi utfört.