Mer trafiksäkra broar i Örnsköldsvik

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Broreparationer

KUND

Örnsköldsviks kommun

PLATS

Örnsköldsvik, Västernorrland

PROJEKTTID

2016-2018

För att trygga brobeståndet i Örnsköldsvik gav kommunen Svevia i uppdrag att utföra broreparationer samt att ersätta bron över Höglandsjön.

12 broar reparerades i form av exempelvis kantbalksbyten, tätskiktsbyten, räckesbyten, betongreparationer, rostskyddsmålning, undervattenarbeten och även rivning och utbyte av broar under kontraktstiden.

– Vårt jobb var att göra broarna i kommunen mer trafiksäkra genom att utföra underhållsreparationer. Vi ersatte bron över Höglandsjön med en 10 meter lång träbro, säger Gustaf Berglund, Svevia.

Reparationer och underhåll av broar är i byggbranschen en betydande marknad då brobeståndet i Sverige är i ständigt behov av reparationer.

– Det finns uppemot hundra broar i kommunen. I Örnsköldsvik ansvarar kommunen även för de broar som finns på det vägnät som utgörs av Enskilda vägar, något som inte alla kommuner gör, säger Gustaf Berglund.