Sanering av mark och vatten

Förorenade platser kan, när de är sanerade komma till bättre, klokare och mer lönsam användning.

Specialister på att sanera förorenade områden

På Svevia vet vi hur man sanerar mark och vatten från gifter och föroreningar. Vi kan hjälpa till med hela kedjan från utredning och provtagning till urschaktning, mottagning, behandling och återställning.

Saneringsentreprenader

Svevia är specialister på sanering av förorenad mark. Vi utför saneringsentreprenader i varierande omfattning, allt från de mindre projekten till de allra största.

Våra mottagningsanläggningar

Om du gräver där du står och schaktmassorna är förorenade – ja, då står vi beredda att ta hand om avfallet på någon av våra sex mottagningsanläggningar.

Mobil utrustning

Svevia har många lösningar att erbjuda gällande mobil utrustning för behandling av jord och vatten.

Miljöprovtagning

Vi har lång erfarenhet från komplexa saneringsuppdrag, besitter hög kompetens och har rätt utrustning för att ta hand om helheten, från inventering, markundersökning och miljöprovtagning till att ta hand om saneringsuppdraget.

Pågående och avslutade projekt

En uppröjd och rengjord plats, är en bra grund att bygga på. Här hittar du några av de saneringsprojekt vi jobbar med just nu eller som vi har färdigställt.

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till våra mottagningsanläggningar och några av våra specialister. Kontakta oss för rådgivning och åtgärdsförslag.

Pågående och avslutade projekt

En uppröjd och rengjord plats, är en bra grund att bygga på. Här hittar du några av de saneringsprojekt vi jobbar med just nu eller som vi har färdigställt.

Schaktsanering av tidigare impregneringsplats i Räppe, Växjö, 2023-2024

På uppdrag av Trafikverket utförs en schaktsanering av en fd impregneringsplats i Räppe, Växjö.

Sanering av före detta deponi i Uppsala 2023 & 2024

Marksanering av Librobäck utförs på uppdrag av Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB. Från omkring 1940-talet fram till år 2001 bedrevs sågverksamhet och trävaruhandel inom fastigheten.

Sanering av tidigare impregneringsanläggning i Askersund

Svevia har under åren 2021 och 2022 utfört en sanering av cirka 10 000 ton massor förorenade med arsenik och PAH samt muddring av cirka 25 000 m³ muddermassor. I projektet spontades cirka 105 meter slagen spont från pråm.