Projekt - bergförstärkning

Läs mer om några av våra projekt inom bergförstärkning.

Ett urval av våra projekt

Här är ett urval av de projekt vi utfört inom bergförstärkning.

Förstärkningsåtgärder för ökad säkerheten längs väg 675

Svevia har på uppdrag av Trafikverket utfört bergsförstärkningsåtgärder för att reducera riskerna för bergras längs väg 675 vid Ulvesund i Ljungkile.

Reparation och förstärkning av bergbroar

Reparation och förstärkningsåtgärder av 3 stycken bergtunnlar på Malmbanan för STAX 32,5, ingående arbeten var bland annat:

Reparation av Sagåtunnlarna, Västerås

Svevia reparerade under 2018 Sagåtunnlarna. Arbetet innefattade bland annat bergförstärkning, skrotning, utförande av bergbult och injektering av tunnelportal.

Reparation av Chalmerstunneln

Projektet innefattade reparation av Chalmerstunneln, södra röret.

Mer inom grundläggning och bergförstärkning

Vi är specialister på arbeten inom grundläggning och bergförstärkning. Läs mer om vad vi gör.

Hamn och kaj

Vi på Svevia har bred erfarenhet av att utföra projekt i marin miljö som innehåller spontnings- och pålningsarbeten.

Bergförstärkning och sprängning

Allt inom berg och tunnlar. Vi kan bland annat utföra sprängning, bergförstärkning, skrotning och bergrensning.