Svevia er spesialister på drift og vedlikehold av veier

Vi kombinerer det beste av den norske og svenske kunnskapen om drift og vedlikehold av veier.

Om svevia

Sommervedlikehold

Svevia tar seg av sommervedlikeholdet på veiene. Vi tar hånd om rasteplasser, grøntarealer, støy- og støvbekjemping, kantslått m.m.

Se hva vi gjør

Hva vi gjør

Vi forvalter den beste kunnskapen fra Norge og Sverige om drift-, vedlikehold- og bygging av veier.

Sommervedlikehold

Svevia tar seg av sommervedlikeholdet på veiene. Vi tar hånd om rasteplasser, grøntarealer, støy- og støvbekjemping, kantslått m.m.

Vintervedlikehold

Svevia har lang erfaring med vintervedlikehold av veier. Vi har ekspertise på: Behandling av glatte veger, snørydding/brøyting, tining av stikkrenner.

Steinproduksjon

Laksfors massetak ligger i Grane kommune, 10 km nord for Trofors og 30 km sør for Mosjøen.

Kontakt Svevia

Sentralbord:

+ 47 400 09 100

Besøksadresse:

Øyfjellgata 14, 8656 Mosjøen