Finansiell information

Svevia är ledande inom drift och underhåll av väg och ett av landets största bolag inom anläggning. Kunderna finns inom statlig, kommunal och privat sektor.

Finansiella rapporter

Svevia i siffror

Januari - december 2023

  • Orderingång 13 348 MSEK (12 970)

  • Orderstock 12 470 MSEK (10 316)

  • Nettoomsättning 11 194 MSEK (11 293)

  • Rörelseresultat –53 MSEK (422)

  • Resultat efter skatt –53 MSEK (301)

  • Operativt kassaflöde –295 MSEK (209)

Kommande finansiella rapporter

Årsstämma
Kallelse till årsstämma publiceras 21 maj

Rapport, kvartal 1 2024
7 juni 2024

Rapport, kvartal 2 2024
12 juli 2024

Rapport, kvartal 3 2024
24 oktober 2024

Bokslutskommuniké 2024
Februari 2025

UC Sigill - bevis på vår kreditvärdighet

Relaterade sidor

Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.

Ledning

Se vilka som ingår i Svevias ledning.

Vår verksamhet

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.