Finansiell information

Svevia är ledande inom drift och underhåll av väg och ett av landets största bolag inom anläggning. Kunderna finns inom statlig, kommunal och privat sektor.

Svevia i siffror

Januari - juni 2021

 • Orderingång 5 881 (6 353)

 • Orderstock 10 977 MSEK (11 224)

 • Nettoomsättning 3 918 MSEK (3 617)

 • Rörelseresultat 110 MSEK (75)

 • Resultat efter skatt 108 MSEK (45)

 • Operativt kassaflöde -240 MSEK (68)

Kommande finansiella rapporter

 • Delårsrapport juli-september
  28 oktober 2021

 • Bokslutskommuniké
  februari 2022

 • Årsredovisning
  mars 2022

UC Sigill - bevis på vår kreditvärdighet

Svevias års- och hållbarhets­redovisning

Läs och ladda hem Svevias års- och hållbarhetsredovisning för 2020.

Till Svevias finansiella rapporter

Relaterade sidor

Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.

Ledning

Se vilka som ingår i Svevias ledning.

Organisation

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.