Finansiell information

Svevia är ledande inom drift och underhåll av väg och ett av landets största bolag inom anläggning. Kunderna finns inom statlig, kommunal och privat sektor.

Svevia i siffror

Januari - september 2022

  • Orderingång 10 773 MSEK (7 074)

  • Orderstock 11 694 MSEK (9 973)

  • Nettoomsättning 7 718 MSEK (6 115)

  • Rörelseresultat 314 MSEK (251)

  • Resultat efter skatt 219 MSEK (222)

  • Operativt kassaflöde -328 MSEK (-322)

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké
10 februari 2023

Årsredovisning
28 mars 2023

Delårsrapport januari - mars
26 april 2023

Delårsrapport januari - juni
14 juli 2023

Delårsrapport januari - september
27 oktober 2023

UC Sigill - bevis på vår kreditvärdighet

Svevias års- och hållbarhetsredovisning

Läs och ladda hem Svevias års- och hållbarhetsredovisning och andra finansiella rapporter.

Till Svevias finansiella rapporter

Relaterade sidor

Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.

Ledning

Se vilka som ingår i Svevias ledning.

Vår verksamhet

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.