Finansiell information

Svevia är ledande inom drift och underhåll av väg och ett av landets största bolag inom anläggning. Kunderna finns inom statlig, kommunal och privat sektor.

Svevia i siffror

Januari - mars 2022

 • Orderingång 5 260 MSEK (3 863)

 • Orderstock 11 915 MSEK (11 160)

 • Nettoomsättning 1 985 MSEK (1 707)

 • Rörelseresultat 5 MSEK (-12)

 • Resultat efter skatt -4 MSEK (9)

 • Operativt kassaflöde 227 MSEK (-69)

Kommande finansiella rapporter

 • Delårsrapport januari - juni
  15 jul 2022

 • Delårsrapport januari - september
  27 oktober 2022

 • Bokslutskommuniké
  februari 2023

UC Sigill - bevis på vår kreditvärdighet

Svevias finansiella rapporter

Läs och ladda hem Svevias finansiella rapporter.

Till Svevias finansiella rapporter

Relaterade sidor

Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.

Ledning

Se vilka som ingår i Svevias ledning.

Organisation

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.