Finansiell information

Svevia är ledande inom drift och underhåll av väg och ett av landets största bolag inom anläggning. Kunderna finns inom statlig, kommunal och privat sektor.

Finansiella rapporter

Svevia i siffror

Januari - september 2023

  • Orderingång 1 243 MSEK (2 511)

  • Orderstock 12 622 MSEK (11 694)

  • Nettoomsättning 2 774 MSEK (2 920)

  • Rörelseresultat 102 MSEK (168)

  • Resultat efter skatt 77 MSEK (121)

  • Operativt kassaflöde - 58 MSEK (- 105)

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké
6 februari 2024

Årsstämma
23 april 2024

UC Sigill - bevis på vår kreditvärdighet

Relaterade sidor

Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.

Ledning

Se vilka som ingår i Svevias ledning.

Vår verksamhet

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.