Finansiell information

Svevia är ledande inom drift och underhåll av väg och ett av landets största bolag inom anläggning. Kunderna finns inom statlig, kommunal och privat sektor.

Svevia i siffror

Januari - juni 2022

 • Orderingång 8 262 MSEK (5 881)

 • Orderstock 12 104 MSEK (10 977)

 • Nettoomsättning 4 797 MSEK (3 918)

 • Rörelseresultat 146 MSEK (110)

 • Resultat efter skatt 98 MSEK (108)

 • Operativt kassaflöde -223 MSEK (-240)

Kommande finansiella rapporter

 • Delårsrapport januari - september
  27 oktober 2022

 • Bokslutskommuniké
  februari 2023

UC Sigill - bevis på vår kreditvärdighet

Svevias års- och hållbarhetsredovisning

Läs och ladda hem Svevias års- och hållbarhetsredovisning och andra finansiella rapporter.

Till Svevias finansiella rapporter

Relaterade sidor

Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.

Ledning

Se vilka som ingår i Svevias ledning.

Vår verksamhet

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.