Våra projekt

Svevia finns på fler än 100 platser i hela Sverige och i Norge. Varje dag arbetar cirka 2000 medarbetare med omkring 1900 projekt. Här hittar du några av våra projekt.

Ett urval av de projekt vi utfört

Här är ett urval av de projekt vi utfört.

Projekt - Broar

Med stor erfarenhet och kompetens har vi bidragit till den infrastruktur som idag binder samman människor och platser.

Projekt - sanering av mark och vatten

En uppröjd och rengjord plats, är en bra grund att bygga på. Här hittar du några av de saneringsprojekt vi utfört.

Projekt - Grundläggning

Läs om några av våra genomförda projekt inom grundläggning.

Projekt - innovation och utveckling

Digitala lösningar, forskning och innovation är en viktig del i Svevias arbete med att bygga och underhålla landets vägar och infrastruktur.

Projekt - bergförstärkning

Läs om några av våra genomförda projekt inom bergförstärkning.

Projekt - Trafikanordningar

Vi har lång erfarenhet av trafikavstängningar och hjälper till såväl med planering och TA-planer som när det är dags att stänga av trafiken. Här kan du läsa mer om några av våra genomförda uppdrag.

Projekt - Vägar och gator

Vägar och gator är det som binder oss samman. Läs mer om några projekt vi utfört.

Projekt - Energi

Vi är med och anlägger den svenska energisektorn. Här hittar du några av vår projekt inom bland annat vatenkraft och vindkraft.

Övriga projekt

Här kan du läsa om ytterligare några projekt som vi utfört.

Om Svevia

Svevia är specialiserat på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Vi är ledande på drift och underhåll och ett av de största anläggningsföretagen i Sverige. Läs mer om vilka vi är.

Vision, affärsidé och värderingar

Vi har gjort ett tydligt val. Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Läs mer om vår affärsidé och våra värderingar.

Finansiella rapporter

Ta del av delårsrapporter, årsredovisningar och övriga finansiella rapporter från Svevia.