Ledning

Svevias koncernledning behandlar koncerngemensamma frågor inom Svevia och består av divisionschefer och stabschefer.

Anders Gustafsson, vd och koncernchef Svevia

Anders Gustafsson
Vd och koncernchef

Födelseår: 1972

Anställd i Svevia: 2013

Utbildning: Ekonomie Magisterexamen, Executive MBA från Stockholms universitet

Arbetslivserfarenhet: Chef division Beläggning Svevia, Avdelnings-. affärs- och platschef i NCC-koncernen.

Tobias Bjurling, CFO på Svevia

Tobias Bjurling
CFO

Födelseår: 1972

Anställd i Svevia: 2019

Utbildning: Ekonomie Magisterexamen från Uppsala universitet.

Arbetslivserfarenhet: Ledande ekonomibefattningar i NCC- och Bonavakoncernen, revision inom PwC.

Charlotte Sandström, kommunikationschef, Svevia

Sofia Eriksson
Marknads- och kommunikationschef

Födelseår: 1981

Anställd i Svevia: 2014

Utbildning: Filosofie kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap från Linnéuniversitetet samt vidareutbildning i marknadsföring från Berghs School of Communication.

Arbetslivserfarenhet: Marknadschef Svevia, Kommunikatör vid bland annat Högskolan i Skövde och Statens fastighetsverk.

Per Höglund, divisionschef Anläggning Svevia

Per Höglund
Divisionschef Anläggning

Födelseår: 1961

Anställd i Svevia: 2018

Utbildning: Fyraårigt tekniskt gymnasium

Arbetslivserfarenhet: Division Manager stone materials, regionchef NCC Roads. Avdelnings- och arbetschef NCC Construction.

Tomas Johansson, divisionschef Industri, Svevia

Tomas Johansson
Divisionschef Industri

Födelseår: 1967

Anställd i Svevia: 2017

Utbildning: Gymnasieingenjör, Skanska Talent Executive Program

Övriga uppdrag: Ledamot Sveriges Bergmaterialindustri

Arbetslivserfarenhet: Flera chefsbefattningar i Skanska, senast som regionchef, chef byggledning Vägverket Konsult (2003-2004).

Sara Tocklin, HR-chef, Svevia

Sara Tocklin
Direktör HR och affärsstöd

Födelseår: 1975

Anställd i Svevia: 2020

Utbildning: Utbildning på magisternivå i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledning från Högskolan i Växjö

Arbetslivserfarenhet: Director Corporate Affairs på Arriva, HR Director Nordics på Assemblin, HR-chef på Securitas, HR-chef på ISS Facility Services, HR-chef på YIT (idag Caverion) samt olika HR-roller på ABB Building Systems, Advokatfirman Vinge och Försvarets Materielverk

Olle Öberg, divisionschef Drift, Svevia

Olle Öberg
Divisionschef Drift

Födelseår: 1961

Anställd i Svevia: 1986

Utbildning: Gymnasieingenjör

Arbetslivserfarenhet: Regionchef Svevia, avdelnings-, arbets- och platschef Vägverket Produktion