Ledning

Svevias koncernledning behandlar koncerngemensamma frågor inom Svevia och består av divisionschefer och stabschefer.

Joachim Hallengren. Foto: Pontus Orre

Joachim Hallengren
Tillförordnad vd och koncernchef

Födelseår: 1964

Utbildning: Civilingenjör Master of Sience (MSc), Chalmers teknisk högskola

Övriga uppdrag: Board Professional and Industrial Advisor, ledamot och medlem i revisionsutskottet Caverion Oy, ledamot Forenom Group Oy, ledamot Offside Press AB

Arbetslivserfarenhet: CEO Bonava AB, vd NCC Housing, totalt 16 års erfarenhet från ledande befattningar inom NCC koncernen, bland annat vd NCC Property Development, samt medlem i NCC AB’s koncernledning

Kristian Karlsson, tf. CFO

Kristian Karlsson
CFO

Födelseår: 1976

Anställd i Svevia: 2014

Utbildning: Ekonomie Magisterexamen vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Arbetslivserfarenhet: Ledande ekonomibefattningar inom Vattenfallkoncernen.

Charlotte Sandström, kommunikationschef, Svevia

Sofia Eriksson
Marknads- och kommunikationschef

Födelseår: 1981

Anställd i Svevia: 2014

Utbildning: Filosofie kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap från Linnéuniversitetet samt vidareutbildning i marknadsföring från Berghs School of Communication.

Arbetslivserfarenhet: Marknadschef Svevia, Kommunikatör vid bland annat Högskolan i Skövde och Statens fastighetsverk.

Per Höglund, divisionschef Anläggning Svevia

Per Höglund
Divisionschef Anläggning

Födelseår: 1961

Anställd i Svevia: 2018

Utbildning: Fyraårigt tekniskt gymnasium

Arbetslivserfarenhet: Division Manager stone materials, regionchef NCC Roads. Avdelnings- och arbetschef NCC Construction.

Tomas Johansson, divisionschef Industri, Svevia

Tomas Johansson
Divisionschef Industri

Födelseår: 1967

Anställd i Svevia: 2017

Utbildning: Gymnasieingenjör, Skanska Talent Executive Program

Övriga uppdrag: Ledamot Sveriges Bergmaterialindustri

Arbetslivserfarenhet: Flera chefsbefattningar i Skanska, senast som regionchef, chef byggledning Vägverket Konsult (2003-2004).

Olle Öberg, divisionschef Drift, Svevia

Olle Öberg
Divisionschef Drift

Födelseår: 1961

Anställd i Svevia: 1986

Utbildning: Gymnasieingenjör

Arbetslivserfarenhet: Regionchef Svevia, avdelnings-, arbets- och platschef Vägverket Produktion