Ledning

Svevias koncernledning behandlar koncerngemensamma frågor inom Svevia och består av divisionschefer och stabschefer.

Joachim Hallengren, vd och koncernchef, Svevia. Foto: Rickard Kilström

Joachim Hallengren
Vd och koncernchef

Födelseår: 1964

Utbildning: Civilingenjör Master of Sience (MSc), Chalmers tekniska högskola

Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande Forenom Group Oy, ledamot Offside Press AB, ledamot Aspelin – Ramm Fastigheter AB

Arbetslivserfarenhet: CEO Bonava AB, vd NCC Housing, totalt 16 års erfarenhet från ledande befattningar inom NCC koncernen, bland annat vd NCC Property Development samt medlem i NCC AB’s koncernledning

Kristian Karlsson, tf. CFO

Kristian Karlsson
CFO

Födelseår: 1976

Anställd i Svevia: 2014

Utbildning: Ekonomie Magisterexamen vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Arbetslivserfarenhet: Ledande ekonomibefattningar inom Vattenfallkoncernen.

Charlotte Sandström, kommunikationschef, Svevia

Sofia Eriksson
Marknads- och kommunikationschef

Födelseår: 1981

Anställd i Svevia: 2014

Utbildning: Filosofie kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap från Linnéuniversitetet samt vidareutbildning i marknadsföring från Berghs School of Communication.

Arbetslivserfarenhet: Marknadschef Svevia, Kommunikatör vid bland annat Högskolan i Skövde och Statens fastighetsverk.

Mattias Gretzer, divisionschef, division anläggning, Svevia

Mattias Gretzer
Divisionschef Anläggning

Födelseår: 1971

Anställd i Svevia: 2019

Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten, KTH (1994-99) samt Executive Leadership Program, Handelshögskolan (2018-2019)

Övriga uppdrag: Vice ordförande Samhällsbyggarna

Arbetslivserfarenhet: Regionchef Svevia, Affärschef BTH Bygg samt totalt 17 års erfarenhet från ledande befattningar inom Skanska, bland annat distriktschef Anläggning Stockholm.

Tomas Johansson, divisionschef Industri, Svevia

Michael Malm
Tillförordnad divisionschef Industri

Födelseår: 1955

Anställd i Svevia: 2024

Utbildning: Byggnadsingenjör

Arbetslivserfarenhet: Tidigare innehaft roller såsom divisionschef Industri Norden på NCC, administrativ direktör NCC Roads AS Norge, BA Manager Roads Sverige Sydväst.

Olle Öberg, divisionschef Drift, Svevia

Olle Öberg
Divisionschef Drift

Födelseår: 1961

Anställd i Svevia: 1986

Utbildning: Gymnasieingenjör

Arbetslivserfarenhet: Regionchef Svevia, avdelnings-, arbets- och platschef Vägverket Produktion