Projekt samverkan och partnering

Vi har genomfört ett antal samverkans- och partneringprojekt. Läs om några av projekten på denna sida.

Ett urval av våra projekt

Här är ett urval av de projekt vi utfört inom samverkan och partnering.

Hållbar vattenförsörjning i Härryda

Fast besluten att fortsatt vara en attraktiv kommun vill Härryda försäkra sig om hållbar tillväxt. Ett viktigt steg är att säkerställa hela systemet för vatten och avlopp, ett omfattande arbete i flera etapper. Totalentreprenör för det gigantiska projektet, är Svevia.

Tillsammans för ett hållbart resande på Mälarbanan

Med fler tåg och tätare avgångar vill Trafikverket undvika trängsel och förseningar, bland annat längs Mälarbanan. Längs sträckan Huvudsta – Spånga i Stockholm fick Svevia under 2019 uppgiften att påbörja ledningsomläggningar, med allt vad det innebär. Ett omfattade och utmanande arbete, som pågår i totalt fyra kommuner.

Grunden till framtidens Norrköping

På skör och geotekniskt utmanande mark förvandlas industriområdet i Norrköpings hamn till en inspirerande plats fylld med grönska, bostäder och arbetsplatser. I samverkan med NCC och Norrköpings kommun lägger Svevia en stabil grund för en stad i förvandling.

Relaterade sidor

Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.

Vision, affärsidé och värderingar

Vi har gjort ett tydligt val. Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Läs mer om vår affärsidé och våra värderingar.

Samverkan och partnering

Vi blir bättre tillsammans. Att driva projekt i samverkan och partnering är en del av Svevias affärskultur och ligger i linje med Svevias värdeord – engagemang, samarbete och ansvar.