Sommer­vedlikehold

Svevia tar seg av sommervedlikeholdet på veiene. Vi tar hånd om rasteplasser, grøntarealer, støy- og støvbekjemping, kantslått m.m.

Sommervedlikehold

I sommerhalvåret tar vi vare på veier med alle typer dekker

Dekkelagte veger

Vi har erfaring og kompetanse til å ta vare på veiene, uansett om de er asfalterte eller har andre typer dekke.

Vi reparerer skader og sørger for at avrenningen fungerer slik den skal, vi renser også grøftene og legger nye stikkrenner slik at vannet blir ledet bort.

Grusveier

På sommeren vedlikeholder vi grusveiene og påser at grusen har riktig sammensetning. Bruker man ikke riktig kvalitet er det stor risiko for at veien støver eller blir hullete, og etter en tid ubehagelig å kjøre på. Vi høvler veien jevn og blander om grusen slik at den får riktig sammensetning. Vi salter veiene etter behov, for å hindre støving.

Dette kan vi tilby:

 • Oppgrusing, høvling og støvbinding

 • Brureparasjon, -/vask og -/impregnering

 • Beskjæring av busker og beplantning

 • Dekkeleggingsarbeid

 • Reparasjon av dekker

 • Grøfting og drenering

 • Grusgjennvinning

 • Veimerking

 • Kantslått

 • Feiing

 • Teknisk rådgivning

 • Skilting og trafikkdirigering

 • Vegmerking

 • Vegrekkverk

 • Drift av rasteplasser

Om Svevia

Svevia er spesialisert på å bygge og vedlikeholde veier og infrastruktur. Vi er ledende på drift og vedlikehold og ett av de største anleggsfirmaene i Sverige.

Les mer

Våre prosjekter

Svevia finnes på over 100 steder i Sverige og Norge. Hver dag arbeider omkring 2000 medarbeidere på en lang rekke prosjekter som til sammen utgjør en årlig omsetning på nesten 7 milliarder kroner.

Driftskontrakt E6, Helgeland Sør

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på E6 i kontraktsområdet sør og nord for Mosjøen

Driftskontrakt Ofoten

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på riks- og fylkesveger i kommunene Ibestad, Salangen, Lavangen, Gratangen, Skånland, Tjeldsund, Narvik, Evenes, Tysfjord og Ballangen.

Driftskontrakt Mosjøen

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på riks- og fylkesveger i kommunene Vefsn, Grane, Hattfjelldal og Leirfjord.

Driftskontrakt Helgeland Nord

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på E6 og E12 i kontraktsområdet sør, nord og øst for Mo i Rana

Driftskontrakt Stjørdal

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på riks- og fylkesveger i kommunene Levanger, Frosta, Meråker, Stjørdal og Malvik.

Driftskontrakt Røros

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på riks- og fylkesveger i kommunene Tydal, Røros, Holtålen og deler av Midtre Gauldal.

Driftskontrakt RV3 Østerdal

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på riksveger i kommunene Rennebu, Tynset, Alvdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Åmot, Elverum, Trysil, Løten, Stange, Hamar, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, og Eidskog.

Driftskontrakt RV3/25 OPS

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på OPS-prosjekt RV3/25 i kommunene Hamar, Løten og Elverum.

Driftskontrakt FV Sør-Østerdal

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på fylkesveier i kommunene Elverum, Åmot, Våler, Trysil og Stor-Elvdal

Driftskontrakt Stjørdal

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på riks- og fylkesveger i kommunene Levanger, Frosta, Meråker, Stjørdal og Malvik.

Flere tjenester

Vi forvalter den beste kunnskapen fra Norge og Sverige om drift-, vedlikehold- og bygging av veier. Les mer om hva vi gjør.

Vintervedlikehold

Svevia har lang erfaring med vintervedlikehold av veier. Vi har ekspertise på: Behandling av glatte veger, snørydding/brøyting, tining av stikkrenner.

Steinproduksjon

Laksfors massetak ligger i Grane kommune, 10 km nord for Trofors og 30 km sør for Mosjøen.

Kontakt Svevia

Sentralbord:

+ 47 400 09 100

Besøksadresse:

Vestersidvegen 12, 8656 Mosjøen