Driftskontrakt Sør-Østerdal

Artikel bild

Fakta

BYGGHERRE

Innlandet fylkeskommune

UTFØRELSESSTED

Elverum

PROSJEKTETS VARIGHET

09.2020 - 08.2024

KONTRAKTSVERDI

125 mill NOK

Driftskontrakt FV Sør-Østerdal

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på fylkesveier i kommunene Elverum, Åmot, Våler, Trysil og Stor-Elvdal.

Kontrakten omfatter 538 km veg, hvorav:

  • 536,3 km fylkesveg

  • 1,7 km fylkes g/s-veg.

Byggeleder
Stian Syversen, Innlandet Fylkeskommune

Prosjektleder
John Adrian Moen

Kontraktstype
NS 8406