Driftskontrakt Ofoten

Artikel bild

Fakta

BYGGHERRE

Statens vegvesen
Region nord

UTFØRELSESSTED

Nordland og Troms fylke

PROSJEKTETS VARIGHET

09.2018 - 08.2023

KONTRAKTSVERDI

584 mill NOK

Driftskontrakt med Statens Vegvesen

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på riks-og fylkesveger i kommunene Ibestad, Salangen, Lavangen, Gratangen, Skånland, Tjeldsund, Narvik, Evenes, Tysfjord og Ballangen i Nordland og Troms fylke.

Kontrakten er en av Norges største driftskontrakter og omfatter 945,8 km veg, hvorav:

  • 293,3 km riksveg

  • 21,6 km riks g/s-veg

  • 618,9 km fylkesveg

  • 7,9 km fylkes g/s-veg

  • 4,2 km kommunal veg

Byggeleder
Renate Dalmo, SVV

Prosjektleder
Bjørn Erik Berg

Kontraktstype
NS 8406