Historie

Svevia ble dannet 1.januar 2009. Før det het organisasjonen Vägverket Produktion, en produksjonsavdeling som lå under den offentlige myndigheten Vägverket (nå Trafikverket). Dette er vår historie.

Historie

2020 - Svevia Norge vinner fire nye driftskontrakter. Røros og Stjørdal for Trøndelag fylke, Østerdalen for Statens vegvesen og Sør-Østerdal for Innlandet fylke. Regionsreformen trer i kraft i Norge; Statens vegvesen og fylkene skiller lag etter 150 års samarbeid.

2019 - Svevia Norge får Norges lengste driftskontrakt med Skanska på RV3/25 på Elverum for
perioden 2020-2040.

2018 - Svevia Norge får Nord-Norges største driftskontrakt i Ofoten og etablerer kontor i Bjerkvik.

2017 - Svevia Norge får 15-årig driftsoppdrag for Skanska på E6 Helgeland sør. Svevia Norge får driftskonsesjon for Laksfors masseuttak i Grane kommune og starter steinproduksjon. Anders Gustavsson blir ny koncernsjef.

2016 - Svevia Norge får nytt driftsoppdrag for Statens vegvesen i Mosjøen. Svevia Norge blir sertifisert NS-EN ISO9001:2015 og NS-EN ISO14001:2015. Anders Elfner blir ny koncernsjef i Svevia AB.

2015 - Svevia Norge får 15-årig driftsoppdrag for Hæhre Entreprenør på E6 Helgeland nord. Zdravko Markovski blir ny koncernsjef i Svevia AB. Arento AB blir et datterselskap.

2013 - Lars Reitan blir adm.dir. for Svevia Norge AS. Svevia Norge får to nye driftsoppdrag for Statens vegvesen i Trøndelag: Røros og Gauldal/Oppdal.

2012 - Svevia Norge AS får driftsoppdrag på Nordmøre. Regionsinndelingen i Sverige gjøres om til divisjoner som omfatter hele Sverige: Drift , Anlegg, Belegging samt Maskin og eiendom.

2011 - Svevia Norge AS blir etablert og får sitt første norske driftsoppdrag i Mosjøen. Datterselskapet Svevia Fastighet och Maskin AB deles i to separate selskaper, Svevia Fastighet AB og Svevia Maskin AB. Torbjörn Torell blir ny koncernsjef i Svevia AB fra 10. oktober.

2009 - Svevias første virksomhetsår som ett frittstående statlig eid selskap. P-O Wedin blir første konsernsjef. Fire regioner dannes: region Nord, Midt, Vest og Sør. Fastighet och Maskin AB blir et datterselskap.

2008 - Riksdagen vedtar privatiseringen. Den nye virksomhetens navn blir Svevia.

2007 - En forsterket profil lanseres for å løfte fram foretakets kreative entreprenørskap. Regjeringen tar igjen opp spørsmålet om privatisering.

2000 - En statlig utredning om privatisering av Vägverket Produktion gjennomføres, men det blir ikke tatt noen politisk stilling til utredningen.

1999 - Alle driftsoppdrag i Sverige blir nå konkuranseutsatt.

1996 - Division Produktion blir oppdelt i tre selvstendige enheter: Vägverket Produktion, Vägverket Konsult og Vägverket Färjerederiet.

1995 - Alle Vägverkets nyinvesteringer blir satt ut på anbud. Beslutningen om privatisering blir omgjort.

1994 - Konkurrensutsetting av driftsoppdragene begynner å skje i større skala. Den Svenske Riksdagen beslutter å privatisere selskapet.

1993 - De første driftsoppdragene konkurranseutsettes. Kun de store private entreprenørene får delta i anbudsrunden.

1992 - Division Produktion blir etablert.

1990 - Sverige: Beslutning om at alle driftsoppdrag på vei skal konkuranseutsettes.

Relaterte sider

Les mer om hvem vi er.

Visjon, forretningsidé og verdier

Vi er selskapet som går nye veier. Svevia har fokus på å bygge og vedlikeholde veier og infrastruktur. Vi skal alltid vaere fremtidsrettet, og ledende i utviklingen av nye metoder.

Samfunnsansvar

Vi er fast bestemt på å minske vår påvirkning på miljøet og ta samfunnsansvar gjennom å levere mer bærekraftige produkter og løsninger til våre kunder.

Kontakt Svevia

Sentralbord:

+ 47 400 09 100

Besøksadresse:

Øyfjellgata 14, 8656 Mosjøen