Svevia er spesialister på drift og vedlikehold av veier

Vi kombinerer det beste av den norske og svenske kunnskapen om drift og vedlikehold av veier.

Om svevia

Sommervedlikehold

Svevia tar seg av sommervedlikeholdet på veiene. Vi tar hånd om rasteplasser, grøntarealer, støy- og støvbekjemping, kantslått m.m.

Se hva vi gjør

Hva vi gjør

Vi forvalter den beste kunnskapen fra Norge og Sverige om drift-, vedlikehold- og bygging av veier.

Sommervedlikehold

Svevia tar seg av sommervedlikeholdet på veiene. Vi tar hånd om rasteplasser, grøntarealer, støy- og støvbekjemping, kantslått m.m.

Vintervedlikehold

Svevia har lang erfaring med vintervedlikehold av veier. Vi har ekspertise på: Behandling av glatte veger, snørydding/brøyting, tining av stikkrenner.

Steinproduksjon

Laksfors massetak ligger i Grane kommune, 10 km nord for Trofors og 30 km sør for Mosjøen.

Tidenes anbudssesong for Svevia Norge AS

nbudskonkurransene for drifts og vedlikeholdskontrakter for 2020 er avsluttet og det jobbes for fullt i det ganske land for å gjøre alt klart til oppstart av de nye kontraktene, samt å avslutte de som nå er fullført.

Det norske hovedkontoret opprettes i Mosjøen

Siden oppstarten av Svevia Norge AS i 2011 har forretningsadressen vært i Oslo, selv om den faktiske virksomheten har vært alle andre steder. I forrige uke ble det offisielle hovedkontoret opprettet i hjertet av Svevia Norge, nemlig i Mosjøen.

Kontakt Svevia

Sentralbord:

+ 47 400 09 100

Besøksadresse:

Vestersidvegen 12, 8656 Mosjøen