Visjon, forretningsidé og verdier

Svevia er Sveriges ledende driftsentreprenør og det fjerde største vei- og anleggsselskapet i landet.

Vår forretningsidé er å bygge og vedlikeholde veier og infrastruktur.

Vår kjerneverdi

Når kunder beskriver oss i spørreundersøkelser, er det alltid noen ord som går igjen: Ærlighet, troverdighet og kompetanse. Det hele kan oppsummeres med ett ord: pålitelighet. Pålitelighet er vår kjerneverdi og er retningsgivende for alt vi foretar oss.

Hvordan vi arbeider

Vi er det omtenksomme selskapet som både vil og tør å tenke nytt. Vi tror at godt samarbeid med våre kunder er veien til suksess. Derfor vil vi alltid være den beste virksomheten å samarbeide med.

Vår visjon

Vi bygger, drifter og vedlikeholder veger. Det er vår lidenskap. Her er vi spesialister, og her skal vi være best.

Fakta om Svevia

Vi etablerte Svevia Norge AS i 2011 med fokus på drift og vedlikehold av norske veier og mindre anleggsoppdrag. Vi har ambisjoner om gradvis utvidelse av produkter og tjenester, og på sikt bli en landsdekkende aktør i Norge.

Svevia er Sveriges ledende driftsentreprenør og et av de største vei- og anleggsselskapet i Norden med 2000 ansatte. Vår kjernevirksomhet er nybygg- og konstruksjoner samt drift, service og vedlikehold av veier og annen infrastruktur.

Oppdragene omfatter alt fra veier, gater og broer, til jernbaner, havner og til fjernvarme.Vi leier også ut og vedlikeholder maskiner, kjøretøy, brakker og utstyr, først og fremst til Svevia, men også til kunder innen hele bransjen. Vi leier også ut kontorer, verksteder og lagerlokaler.

Vi har både private og offentlige kunder.

Ledelse i konsernet

Svevia er heleid av den svenske staten, med hovedkontor i Solna. Svevias ambisjon er å etterleve de prinsipper som står nedfelt i aksjeselskapsloven, svensk kode for selskapsstyring og den svenske statens eierpolicy.

Verdiskaping er det overgripende mål for statlig eide selskap. Målet om å skape verdi medfører krav til langsiktighet, effektivitet, lønnsomhet, utviklingsevne samt et miljømessig og sosialt ansvarstagende.

Vi skal være:

  • Det sterkeste varemerket på veier og infrastruktur.

  • Kvalitetslederen innenfor våre arbeidsområder og bli ansett som det mest pålitelige og nytenkende infrastrukturselskapet.

  • Det selskapet som både eksisterende og nye kunder helst vil jobbe med.

  • Den mest attraktive arbeidsplassen for alle som vil jobbe med infrastruktur.

Kvalifikasjonsordninger:

  • ISO Certificate: NO-EN ISO 9001:2015, NO-EN ISO 14001:2015 og NO-ISO 45001:2018

  • Godkjent lærebedrift i bygg og anleggsfaget

  • Registrert i StartBANK bygg og anlegg

Relaterte sider

Samfunnsansvar

Vi er fast bestemt på å minske vår påvirkning på miljøet og ta samfunnsansvar gjennom å levere mer bærekraftige produkter og løsninger til våre kunder.

Historie

Svevia ble dannet 1.januar 2009. Før det het organisasjonen Vägverket Produktion, en produksjonsavdeling som lå under den offentlige myndigheten Vägverket (nå Trafikverket). Dette er vår historie.

Kontakt Svevia

Sentralbord:

+ 47 400 09 100

Besøksadresse:

Øyfjellgata 14, 8656 Mosjøen