Driftskontrakt RV3 Østerdalen

Artikel bild

Fakta

BYGGHERRE

Statens vegvesen

UTFØRELSESSTED

Elverum, Innlandet fylke

PROSJEKTETS VARIGHET

09.2020 - 08.2025

KONTRAKTSVERDI

478,1 mill NOK

Driftskontrakt

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på riksveger i kommunene Rennebu, Tynset, Alvdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Åmot, Elverum, Trysil, Løten, Stange, Hamar, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, og Eidskog.

Hovedelementer:

628,8 km veg, herav:

  • 563,5 km riksveg

  • 62,3 km riks g/s-veg

Byggeleder
Bjørn Inge Stefferud Holter

Prosjektleder
Svenn Erik Killi

Prosjektingeniør
Thomas Søberg-Håkensen

Planlegger
Vegar Bjervamoen

Kontorstøtte
Lisbeth S. Sveen
Linn-Andrea Schjerpen

Arbeidsledere
Torfinn Skjæret
Egil Nisja
Andre Sørby
Dag Linderud
Elise Rasmussen
Arne Stubberud
Christian Finsrud

Sjåfører
Roy Magne Kvernmo
Dag Linderud
Atle Nordpoll

Kontraktstype
NS 8406