Fakturering

Fakturaer som sendes til Svevia må inneholde visse obligatoriske opplysninger. Om fakturaen er ufullstendig eller feilaktig vil den sendes i retur.

Informasjon om fakturering for deg som leverandør til Svevia

Svevia Norge har fakturamottak med tre alternative forsendelsesmetoder. Primært ønsker vi å motta faktura elektronisk.

Med elektronisk faktura får du raskere og mer effektive prosesser, samtidig som det reduserer feil og manuelt arbeid hos alle involverte parter.

1. Elektronisk faktura

Elektronisk fakturaadresse: 9908:996630749

2. Faktura sendt pr. e-post

Epostadresse: invoice.858258@vismabpo.no

Det er et krav om at det kun leveres én fil pr. faktura. Denne fila skal inneholde faktura med vedlegg (bestillingssedler). Hver epost kan inneholde flere fakturafiler. Ellers er det samme krav til merking av fakturaer som for papirfakturaer. Disse fakturaene må være i A4-format og sendes som tif-, eller pdf-format.

NB: Merk at det utelukkende er maskinell behandling av e-post sendt til denne adressen, slik at e-posten kun må inneholde fakturaer, kreditnotaer og eventuelle purringer.

3. Faktura sendt pr post

Svevia Norge AS - 858258
c/o Azets Insight AS
Postboks 1542
7435 Trondheim
Norge

NB: Denne adressen gjelder ikke annen korrespondanse som ordrebekreftelser og lignende.

Krav til merking av fakturaer

Alle fakturaer må merkes med prosjekt som legges inn som "Deres ref", evt. "Ordrenr" og signerte bestillingssedler må legges ved.

Ut over kravene til salgsdokumentasjon iht. Bokføringsforskriften §5-1-1 til §5-1-8 presiseres det at fakturaen må oppfylle følgende krav:

  • Fakturaen må være stilet til korrekt firmanavn

  • Fakturaen må inneholde avsenders organisasjonsnummer og bankkontonummer

  • Skriften på fakturaen må være tydelig

  • Faktura og eventuelle underbilag må ikke stiftes sammen. Benytt binders ved behov.

Betalingsvilkår er 45 dager netto, og vi godtar ikke fakturagebyr. For å sikre mest mulig effektiv fakturabehandling ser vi oss dessverre nødt til å måtte returnere fakturaer som ikke oppfyller kravene.

Alle fakturaer skal sendes til fakturaadressen og vi vil ikke akseptere fakturaer som sendes til v¨åre lokale post- eller kontoradresser.

Relaterte sider

Etikk og bærekraftighet

Våre underlevandører er en viktig del av vår virksomhet. Uten et godt samarbeide og jevnlig og god dialog, kan vi ikke levere kvalitet til våre kunder. Derfor er det viktig at våre policys og verdier er felles og blir etterfulgt.

Innkjøp i Svevia

Alt innkjøp i Svevia baseres på de fire verdiene- troverdig, omtenksom, nytenkende, forretningsmessige som gjennomsyrer alt vi gjør og står for i konsernet.

Kontakt Svevia

Sentralbord:

+ 47 400 09 100

Besøksadresse:

Øyfjellgata 14, 8656 Mosjøen