Hos oss blir du lagt merke til og gjør en forskjell

Likestilling og mangfold i Svevia.

Likestilling og mangfold i Svevia

Forretningsmessighet, troverdighet, omtenksomhet og nytenkning er Svevias kjerneverdier, og selvsagt også bakgrunnen for Svevias likestillings- og mangfoldsarbeid.

For Svevia handler likestilling og mangfold om å ivareta medarbeidernes kompetanse på beste måte, og å tiltrekke seg og beholde de mest kompetente medarbeiderne.

Vi vil tilby et arbeidsklima som inkluderer alle, uansett bakgrunn.

For å se til at vi lever opp til både Svevias overgripende mål og de formelle kravene som eksisterer når det gjelder likestilling og mangfold, arbeider vi kontinuerlig med disse spørsmålene. Det er et strategisk spørsmål som angår alle medarbeidere.

Nettverk for unge, kvinnelige nøkkelmedarbeidere

Svevia har som mål å øke andelen av kvinner blant nyansatte tjenestemenn til 40 % i løpet av 2015. For 2014 lå dette tallet på 28 %. I 2014 ble det også startet et nettverk for unge, kvinnelige nøkkelmedarbeidere.

Svevia deltar også i MentorBygg, Sveriges Byggindustriers utviklingsprogram for kvinnelige ledere.

Relaterte sider

Les mer om hvem vi er.

Helse og sikkerhet

Hos Svevia settes alltid helsen først. Målet vårt er at Svevias medarbeidere skal være friskest i bransjen. Og sikkerhet er ett av flere fokusområder innen vårt holdbarhetsarbeid.

Ledige jobber hos Svevia

Her finner du alle tjenester vi er på jakt etter akkurat nå.

Kontakt Svevia

Sentralbord:

+ 47 400 09 100

Besøksadresse:

Øyfjellgata 14, 8656 Mosjøen