Selskaps- og bankopplysninger

Her finner du fakturaadresser og bankinfo for selskap i Svevia-konsernet.

Selskaps- og bankopplysninger

Kun papirfakturaer skal sendes til nedenstående adresser. Eventuelle bilag og spesifikasjoner skal sendes sammen fakturaen. Kopier og reklame skal ikke legges ved.

Organisasjonsnummer: 996 630 749

Bankkonto: 9750.07.23436

Skattetrekk: 9750.08.62827

IBAN: NO6097500723436

Bank: SEB, Norge

Swift/Bic: ESSENOKK

Svevia Norge AS Fakturaadress
Svevia Norge AS — 858258
c/o Azets Insight AS
Postboks 1542
7435 Trondheim

Organisationsnummer: 556768 9848

VAT:SE556768984801

Bankgiro: 356-6452

IBAN: SE88 5000 0000 0522 1101 8572

Bank: SEB, Sverige

Swift: ESSESESS

GLN nummer för e-fakturering: 7365567689840

Organisationsnummer: 556825-4352

VAT:SE556825435201

Bankgiro: 694-3302

IBAN: SE79 5000 0000 0522 1101 8734

Bank: SEB, Sverige

Swift: ESSESESS

GLN nummer för e-fakturering: 7365568254351


Arento AB är inget byggföretag och omfattas inte av reglerna för omvänd moms.

Organisationsnummer: 556767-9856

VAT: SE556767985601

Bankgiro: 349-0273

IBAN: SE57 5000 0000 0522 1101 8742

Bank: SEB, Sverige

Swift: ESSESESS

GLN nummer för e-fakturering: 7365567679858


Svevia Fastighet inget byggföretag och omfattas inte av reglerna för omvänd moms.

Referansenr på fakturaen

Eksempel: 1134569 Anders Andresen

Referansenummeret skal bestå av 4–7 tall og stå i brevhodet på fakturaen.

Navn på bestilleren bør også være med. Bestilleren skal opplyse dere om referansenummer ved bestilling.

Felt på fakturaen

Vi skanner våre leverandørsfakturaer og for at automatlesningen skal fungere bra må følgende være med på fakturaen.

  • Fakturanummer

  • Fakturadato

  • Forfallsdato

  • Betalingsvilkår

  • Fakturabeløp

  • Momsbeløp

  • Organisasjonsnummer/VAT/MVA-nummer

  • Plusgiro-, bankgiro- eller bankkontonummer

Ufullstendige fakturaer

Om fakturaen er ufullstendig eller mangelfull kommer den til å sendes i retur.

Forsinkelsesrenter aksepteres ikke på fakturaer som har blitt returnert på grunn av at ovenstående opplysninger har manglet. Ved ny faktura flytter vi forfallsdagen til 30 dager etter at vi har mottatt den komplette fakturaen, eller til evt kredittid som framgår av avtalen.

Mangler du referanse

Ta kontakt med den person som har gjort bestillingen slik at dere får riktig referansenummer på fakturaen.

Vil du kontakte oss?

Ring +46 470 75 55 00 og spør etter leverandørsavdelingen.

UC Sigill – bevis på vår kredittverdighet

Relaterte sider

Fakturering

Informasjon om fakturering for deg som leverandør til Svevia.

Etikk og bærekraftighet

Våre underlevandører er en viktig del av vår virksomhet. Uten et godt samarbeide og jevnlig og god dialog, kan vi ikke levere kvalitet til våre kunder. Derfor er det viktig at våre policys og verdier er felles og blir etterfulgt.

Kontakt Svevia

Sentralbord:

+ 47 400 09 100

Besøksadresse:

Øyfjellgata 14, 8656 Mosjøen