Driftskontrakt FV Mosjøen

Svevia, drift och underhåll av vägar i Mosjøen

Fakta

BYGGHERRE

Nordland Fylkeskommune

UTFØRELSESSTED

Mosjøen

PROSJEKTETS VARIGHET

09.2022 – 08.2027

KONTRAKTSVERDI

268 mill NOK

Driftskontrakt med Nordland Fylkeskommune

Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for kommunene Vefsn, Grane, Hattfjelldal, samt deler av Leirfjord, Brønnøy og Hemnes.

Kontrakten omfatter 442 km veg, hvorav:

- 435 km fylkeveg

- 7 km fylkes g/s-veg

Byggeleder
Jonas Fagerli, Nordland Fylkeskommune

Prosjektleder
Tommy Lein

Kontraktstype
NS 8406