Baltic basin

- Ystad hamn

I Ystad har Svevia byggt om hamnen för att bereda plats för den nya generationens allt längre färjor

Flera av Sveriges färjelägen måste moderniseras och utvecklas för att behålla och öka sin attraktionskraft gentemot färjetrafik och transportindustrin.

Baltic basin, Ystad hamn

Eftersom Ystads hamn är en av Sveriges största färjehamnar, varje dag avgår fem färjor till Polen och mellan tre och sju färjor till Bornholm (beroende på säsong), måste arbetet i hamnen anpassas efter båtarnas ankomst- och avgångstider.

Tre färjelägen, som tidigare var omkring 140 meter långa, förvandlades till två på cirka 200 meter. Den befintliga kajlinjen revs och nya sponter slogs ner till den nya kantlinjen. Samtidigt pågick pålningsarbete för en ny 25 meter bred färjeklaff. Arbetet är tungt med mycket undervattensgjutning i betong.

- Det är ett jätteroligt uppdrag och en stor utmaning att riva och gjuta under vatten. Men det är också farligt med stora fall-, kläm- och drunkningsrisker. Ibland arbetar vi med båtarnas trossar hängande över oss, berättar platschef Mats Johansson.

Fakta

Kategori
Hamn

Projekt
Ombyggnad från tre mindre färjelägen till två större. Betong- och stålarbete i marin miljö. Hydraulisk färjeklaff.

Kund
Ystad kommun

Plats
Ystad hamn

Projekttid
2008–2009

Kontraktssumma
40 miljoner kronor

Svevia utför erosionsskydd i Uddevalla

Svevia fick uppdraget att utföra ett erosionsskydd och att säkra djupet i hamnen.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Exploatering Svevia

Vi gör mark- och grundläggningsjobbet när kommunen vill bana väg för nya exploateringsområden – från etablering, ledningsdragning och grundläggning till byggandet av stödmurar, kajer, broar och andra
betongkonstruktioner.