En arbetsplats för alla

Mångfald och inkludering för ett starkare och bättre Svevia.

Inkludering en framgångsfaktor

På Svevia är vi övertygade om att mångfald, inkludering och jämställdhet skapar ett bättre arbetsklimat och bidrar till framgång. En bra blandning av individer, kvinnor och män, svenskfödda och invandrare, gammal och ung, kan tillsammans uppnå en högre effektivitet och må bättre.

Mångfald och inkludering i Svevia

Engagemang, samarbete och ansvar präglar Svevias värdegrund. Vi ska vara en arbetsplats för alla som inkluderar samtliga medarbetare oavsett bakgrund.

För Svevia handlar mångfald och inkludering om att på bästa sätt tillvarata medarbetarnas kompetens och att attrahera och behålla de mest kompetenta medarbetarna.

För att se till att vi lever upp till såväl Svevias övergripande mål som de formella krav som finns vad gäller mångfald, inkludering och jämställdhet arbetar vi kontinuerligt med dessa frågor. Det är en strategisk fråga som berör alla medarbetare.

Ett långsiktigt arbete för att nå våra mål

Svevia driver ett långsiktigt arbete för att öka mångfalden i alla grupper, på alla nivåer i Svevia för att spegla kundernas sammansättning och rekryteringsbasen. Vi målsätter, mäter och följer upp vårt arbete för att säkerställa att vi är på rätt väg. Exempelvis har vi som mål att 40 % av alla nyrekryteringar bland tjänstemedarbetare ska vara kvinnor. Svevia deltar i olika aktiviteter som verkar för att öka andelen kvinnor i branschen och i flera jobbinitiativ för unga och nyanlända.

Svevia deltar också i MentorBygg, Sveriges Byggindustriers utvecklingsprogram för kvinnliga chefer.

Lediga jobb på Svevia

Genom tydliga prestationsmål och krävande arbetsuppgifter får du möjlighet att utvecklas och göra skillnad. Här hittar du vår aktuella jobblista.

Se alla lediga tjänster

Några av våra initiativ för en
inkluderande arbetsplats

Mångfald och inkludering för ett starkare och bättre Svevia. Här ser du några exempel på initiativ för att främja mångfald och inkludering.

Trygga Vägar - för en mer inkluderande vägbransch

Svevia har i samarbete med Stockholms stad, tagit fram programmet Trygga Vägar. Ett initiativ som främst ska förbereda och erbjuda nyanlända och arbetslösa ungdomar en framtid i vägbranschen.

Mätning av machokultur för en mer inkluderande arbetsmiljö

Svevia är det första företaget i bygg- och anläggningsbranschen som har använt Byggchefernas machoindex för att mäta graden av machokultur inom bolaget.

Relaterade sidor

Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.

Finansiella rapporter

Ta del av delårsrapporter, årsredovisningar och övriga finansiella rapporter från Svevia.

Vår verksamhet

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.