Tillverkning och asfaltprodukter

Vi erbjuder ett brett utbud av asfaltprodukter anpassade efter era behov.

Vårt erbjudande inom asfalttillverkning

Genom våra asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltprodukter optimerade efter dina behov. Våra egna laboratorier ser till att vi kan kvalitetssäkra de massor vi levererar och med en egen bitumendepå som förser asfaltverken med bitumen har vi kontroll över hela vår försörjningskedja för att erbjuda bästa möjliga leveranssäkerhet. I arbetet mot ett klimatneutralt 2045 har vi intensifierat vårt arbete med att klimatoptimera våra produkter och vår tillverkningsprocess. För att främja en cirkulär ekonomi satsar vi på att optimera återanvändningen vid tillverkning av nya asfaltmassor.

Våra asfaltverk

Via våra asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltmassa – med egenskaper optimerade efter dina behov. Här hittar du våra asfaltverk.

Hållbar asfalttillverkning

Vi verkar för att främja en hållbar asfalttillverkning där vi säkerställer ansvar för människor, miljö och ekonomi. Läs mer om några av våra hållbarhetsinitiativ.

Våra asfaltprodukter

Oavsett om det är en garageuppfart, en mindre lokalgata eller en motorväg som ska beläggas så har vi asfalt optimerad efter era behov.

Så tillverkas asfalt i ett asfaltverk

Våra asfaltprodukter tillverkas i asfaltverk, där de olika beståndsdelarna värms upp, torkas och därefter tillsätts och blandas i en särskild ordning för att sedan lastas på lastbil och transporteras till kund för utläggning.

Så tillverkas asfalt

Hållbar asfalttillverkning

Inom Svevias asfalttillverkning arbetar vi ständigt för att hitta nya hållbara lösningar genom att utveckla våra produkter såväl som vår tillverkningsprocess. Här kan du läsa om några av våra initiativ.

Cirkulär asfalt

Gammal asfalt innehåller råvaror som till fullo är att betrakta som återanvändbara. Det gäller inte enbart sten utan även bindemedel i form av bitumen.

Konvertering av asfaltverk för fossilfri drift

Som ett steg i ledet att uppnå klimatneutralitet 2045 och kunna erbjuda våra kunder ett komplett utbud av miljöanpassad asfalt, så har samtliga av Svevias stationära asfaltverk konverterats till 100% fossilfri drift med bioolja.

Lignin - asfalt med lägre klimatpåverkan

Svevia har tagit fram en klimatanpassad asfalt där trädens naturliga bindemedel, lignin, ersätter en del av det oljebaserade bindemedlet.