TA-planer

Vi har lång erfarenhet och kompetens för att ta fram trafikanordningsplaner (TA-planer), sköta planeringen och att hantera tillstånd och myndighetskontakter vid vägavstängningar.

Trafikanordningsplan, planering och myndighetskontakter

Med vår erfarenhet, bredd och kunskap kan vi ta ett närmast unikt helhetsgrepp för dina uppdrag. Vi har kompetens för att ta hand om alla behov, från planering och framtagande av trafikanordningsplaner till själva arbetet. Behöver du utbildade utmärkningsansvariga och trafikvakter, har vi givetvis det också.

Du kan tryggt lämna över planeringen till oss. Vi kan göra en trafikanordningsplan, få den godkänd och hjälpa dig med de tillstånd och myndighetskontakter som du behöver ta för att få genomföra din trafikanordning. Vi arbetar dagligen i trafikmiljö. Trafikplanering, utsättning av avstängningsmaterial och kontakter med myndigheter och räddningstjänst är vardag för oss.

När behövs en TA-plan?

En trafikanordningsplan eller TA-plan, är en plan som bland annat beskriver hur en trafikomläggning är tänkt att se ut och vilken typ av utmärkningar och avstängningsmaterial man ämnar använda. En TA-plan behövs då man ska utföra arbeten på en plats som påverkar framkomlighet för trafikanter, exempelvis vid vägarbeten eller vid evenemang.

Trafikplanering och myndighetskontakter

Eftersom du bara behöver ha en kontaktperson hos oss, blir det mycket enklare för dig. Din kontaktperson ser till att alla nödvändiga tillstånd och myndighetsbeslut är fastställda i god tid innan projektet drar igång.

Det här gör vi

Trafikanordning och planering

Lämna över trafikplaneringen och utsättning av avstängningsmaterial till oss så kan du helt koncentrera dig på ditt projekt.

TA-planer och myndighetskontakter

Vi har hög kompetens och lång erfarenhet av att rita godkända TA-planer och att sköta nödvändig administration och myndighetskontakter i samband med arbete i trafikerad miljö.

Utsättning och avetablering

Vi sätter ut materialet, sköter om och anspassar avstängningen under projektets gång. När allt arbete är klart tar vi på ett tryggt sätt bort trafikanordningen.

Avstängnings­material för säkra evenemang

Hyr avstängningsmaterial för säkra vägavstängningar vid exempelvis evenemang eller vägarbeten.

Hyr avstängningsmaterial

Kontakta en specialist på trafikanordningar

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Referensprojekt, Trafikanordningar

Vi har lång erfarenhet av trafikavstängningar och hjälper till såväl med planering och TA-planer som när det är dags att stänga av trafiken. Här kan du läsa mer om några av våra genomförda uppdrag.

Bakom varje händelse av dignitet står Svevia

Förutom ansvaret för att på ett säkert och effektivt sätt stänga av vägar och gator för kungliga korteger och politiskt tunga besökare så sköter Svevia utplacering av flaggstänger, vi hissar flaggorna och sköter logistik och utplacering av blomsterarrangemang.

Trafikanordningar, reparation Stallbackabron

Svevia fick uppdraget att sköta om alla trafikanordningar (TA) under renoveringsarbetet på Stallbackabronbron.

 Avstängning för folkfest, Ironman

Ironman i Kalmar är en folkfest, med ett publikhav på hundratusen åskådare, 3 000 tävlande och en bana längs allmän väg på 18 mil. Planeringen för trafikavstängningarna är minutiösa.

Säkerhet för löpare och åskådare, Midnattsloppet

När midnattsloppet går av stapeln i Stockholm och Malmö finns Svevia på plats för att sköta trafikanordningarna kring evenemanget.

Trafikavstängning vid Eurovision Song Contest

För att skapa en säker trafikmiljö för deltagare och fans vid Eurovision Song Contest i Stockholm 2016 skötte Svevia trafikavstängningarna åt Stockholm Stad.

Fler tjänster inom trafikanordning

Svevia har lång erfarenhet av allt som krävs för att genomföra vägavstängningar i alla typer av trafikmiljöer på ett trafiksäkert sätt.

Skyltteknik

Från beställning till montering - vi kan allt inom skyltteknik. Vi tillhandahåller ett helhetserbjudande inom bland annat tillverkning och underhåll av skyltar, vägräcken och portaler.

Trafikomläggning vid evenemang

Vi hjälper till med säkerheten vid evenemanget. Vi sköter allt från logistik och planering för trafikomläggning till utplacering av flaggstänger och blomsterarrangemang. Allt för att säkerställa att arrangemanget genomförs så säkert som möjligt, samtidigt som trafik och viktiga samhällsfunktioner rullar.