Uteservice. Allt vi gör runt din fastighet.

Vi erbjuder allt från vinterunderhåll och mark- och grönyteskötsel till asfaltering och nyanläggning av exempelvis gräsmattor och rekreationsytor.

Drift och underhåll

Renhållning

Sopning, tömning av sopkärl etc.

Vinterunderhåll

Snöröjning, halkbekämpning, sopsaltning

Sandupptagning

Sopning, bortforsling

Gräsklippning

Klippning, kantskärning, toppdressning

Plantering

Träd, buskar, perenner, vår-, sommar- och höstblommor

Ogräsrensning

Mekanisk ogräsbekämpning

Häckklippning

Formklippning, underhållsklippning

Beskärning

Buskar, träd

Slyröjning

Slyröjning, gallring

Trädfällning

Med eller utan arborist

Beläggningsunderhåll

Asfalt, sten- och plattsättningar, vägmarkering

Monteringsarbeten

Julgranar, cykelställ, julbelysning, skyltar

Nyanläggning

Rabatter & gräsmattor

Rabatter, gräsmattor, buskar, träd

Vägar och parkeringar

Gång- och cykelvägar, parkeringsytor

Asfaltering

Fräsning, asfaltering, tankbeläggning

Staket & väghinder

Stängsel, staket, pollare, bommar

Rekreationsytor

Utegym, trivselytor, lekplatser

Trafikanordningar

Skyltar, avspärrningar, TA-planer,
myndighetskontakter

Boka in ett expertsamtal om din utemiljö.

Behovsanalys och offert ingår.

Fler tjänster inom mark- och parkskötsel

Vi har lång erfarenhet av underhåll och anläggning av mark och park. Läs mer om vad vi kan erbjuda.

Parker, fritid och idrott

För oss är det en sport att sköta om, anlägga och underhålla idrottsplatser och tillhörande vägar, parkeringar och kringytor. Vi kan även styra upp trafik och publik vid större tävlingar.

Sköta och anlägga idrottsplatser

Våra medarbetare ser till att växligheten på och runt idrottsanläggningen hålls i schack. Och att belysningar, parkeringar, vägar och publikytor är i topptrim. Vinter som sommar.