Pålning

Svevia erbjuder säkra pålningsarbeten med hög kvalitet, med pålar i stål, betong och trä.

Pålningsarbete med stål, betong och trä

Vi har resurser för att utföra alla typer av pålningsarbeten med pålar i stål, betong och trä.

Betongpålar

Betongpålning är en konventionell och kostnadseffektiv metod som alltjämt ställer höga krav på en kunnig kranbesättning och rätt maskinpark. Betongpålning förutsätter dessutom en välplanerad transportlogistik som kan hantera stora volymer av pålar i rätt tid. Detta har vi på Svevia kompetens och resurser för.

Stålpålar

Vi har lång erfarenhet av olika typer av stålpålning. Vi erbjuder bland annat:

Stålkärnepålar

Stålkärnepålar är vår paradgren och något vi på Svevia är stolta över att kunna erbjuda våra kunder. Vi genomför hela processen med borrning, montage och provdragningar. Stålkärnepålar är kostnadsintensivt men klarar stora laster i både tryck och drag. Arbete med stålkärnepålar innefattar ofta precisionsjobb med omfattande tilläggskontroller. Inom detta område har Svevia mångårig erfarenhet av utförandekontroll.

Slagna stålpålar

Vi slår stålpålar i en mängd olika dimensioner, från mikropålar till ”grova” rör. Stålpålarna slås ned med hjälp av en pålkran eller en grävmaskinsmonterad hydraulhammare. Vi hjälper till med att bedöma pålbarhet och dimensionering, allt för att optimera grundläggningsarbetet efter era behov.

Borrade stålrörspålar

Vi genomför även borrning av stålpålar. Liksom för de slagna stålpålarna kan vi hantera flera olika dimensioner. Borrade pålar är mycket flexibla och passar för de flesta behov. Metoden har en relativt låg påverkan på omgivningen och avger endast minimalt med vibrationer.

Kontakta oss

Jan Axelsson

Arbetschef, grundläggning
070-566 60 61
jan.axelsson@svevia.se

Eller fyll i formuläret för att komma i kontakt med oss.

Referensprojekt, grundläggning

Vi är specialister på arbeten inom grundläggning, pålning och spontning och grundlägger för alla typer av bygg- och anläggningsprojekt – oavsett var i Sverige du befinner dig. Läs mer om några av de projekt vi utfört.

Svevia beredde mark när Gekås Ullared byggdes ut

När populära Gekås Ullared skulle byggas ut förberedde Svevia markområdet.

Svevia beredde mark för The Winery Hotel

Strax utanför Stockholm lade Svevia grunden för landets första vinhotell, The Winery Hotel. Uppdraget omfattade schaktning, grundförstärkning, gjutning av hotellets bottenplatta, och finplaneringen och var värt ca 33 miljoner kronor.

Grundläggning av SEB:s nya kontor

Svevia utförde alla grundläggningsarbeten för SEB:s nya kontor i kvarteret Pyramiden vid Arenastaden i Stockholm.

Fler tjänster inom grundläggning

Vi har lång erfarenhet av komplicerade grundläggningsuppdrag. Läs mer om vad vi kan erbjuda.

Spontkonstruktioner

Slagen spont, Berlinerspont eller Borrad tätspont - på Svevia har vi stor erfarenhet av att utföra olika typer av spontlösningar.

Uthyrning av tillfällig spont och balk

Vi erbjuder uthyrning av tillfällig spont och balk i Göteborg- och Stockholmsområdet.