Vattenkraft

Svevia bygger, förstärker och underhåller vattenkraftverk, dammkonstruktioner och anslutande vägar.

Vattenkraft för en ny tid

Vattenkraftsprojekt är ofta utmanande, komplicerade och många gånger riskfyllda. De ställer stora krav på oss som entreprenör vad gäller erfarenhet och kompetens. Naturkrafter ska tämjas, arbetsplatserna ska göras säkra, betongkonstruktioner och grundläggning stora vattenflöden – även när klimatförändringarna håller på att förändra förutsättningarna i grunden.

Ett nära samarbete

Svevia har sedan länge ett nära samarbete med olika vattenkraftsbolag. Vi är en av de få företag som under det senaste decenniet anlagt helt nya kraftverk.

Vi bygger dammar, underhåller och gör nya erosionsskydd och ser till att schaktmassor och tippar hanteras på bästa sätt, även i känslig fjällmiljö.

Vi utför komplicerade grundläggnings- och betonggjutningsjobb. Det senare innehåller ofta undervattensgjutningar.

God planering

Eftersom arbetsplatserna inte sällan ligger långt ut i vildmarken planerar vi projekten noggrant med avseende på logistik och arbetskraftsförsörjning. Vi har mobila betonganläggningar samt egna grus- och bergtäkter på 252 platser runt om i landet. Med framförhållning, lokal närvaro, flexibilitet och sunt förnuft gör vi projekten hållbarare.

Det här kan vi göra

 • Damm/betongkonstruktioner

 • Erosionsskydd

 • Betonggjutning

 • Undervattensgjutning

 • Vägarbeten

 • Ramper

 • Broar

 • Markarbeten

 • Asfaltering

 • Schaktning

 • Spontning

 • Sprängning

 • Ballast

 • Fundament

 • Skyltar

Det här kan vi också göra

 • Drift och underhåll av:
  - Anslutande vägar
  - Betongkosntruktioner
  - Damkonsstruktioner
  - Erosionsskydd

Hitta din anläggning

Vi finns på över 100 platser i landet. Här hittar du bland annat kontaktuppgifter till våra kontor, asfaltverk och krossanläggningar.

Kontakta Svevia

Referensprojekt, energi

Vi hjälper energibolag, kommuner, industrier och fastighetsägare att effektivisera arbetet med att anlägga, drifta och underhålla fjärrvärmenät och tillhörande anslutningar. Läs mer om några av de projekt vi utfört.

Säkrare dammkonstruktion i Gårda Dämme

Svevia anlade en ny damkomstruktion och nya kajmurar i betong. I samband med anläggningen av dammen har även en 90 meter lång fiskväg byggts.

Sörby vindkraftpark

Strax sydost om Järvsö med utsikt över Hälsinglands blånande berg var Svevia med och anlade en vindkraftpark som kan generera el för motsvarande 76 000 hushåll.

Högre säkerhet vid Degerforsen i Ångermanälven

Åtgärderna som utfördes var förbättring av erosionsskyddet samt installation av ett nytt dränagesystem.

Svevia förbereder för 42 vindkraftverk i Sundsvall

Vid Stor-Skälsjön nära kommungränsen mellan Sundsvall och Timrå, anläggs en ny vindkraftpark. Svevia utför allt mark- och anläggningsarbete inför resningen av de 42 vindkraftverken.

Fler tjänster inom energi

Läs mer om vad vi kan erbjuda.

Vindkraft

Vi projekterar, anlägger, reser och underhåller din nästa vindkraftspark – inklusive vägen fram.

Fjärrvärme

Vi hjälper energibolag, fastighetsägare och industrier att lägga fjärrvärme.