Hur gör man asfalt?

Asfaltproduktion kan liknas vid bakning. Vid Svevias fasta asfaltverk finns idag cirka 150 olika recept, där variationer i stenmaterial, stenstorlek och bindemedel ger en slutprodukt med just de egenskaper som kunden efterfrågar.

Så tillverkas asfalt

Asfalttillverkning skulle kunna jämföras med bakning, där ingredienser blandas i en viss ordning och degen sedan gräddas i en viss temperatur för ett optimalt slutresultat.

Asfaltmassa består till runt 94 procent av krossat stenmaterial, resten av bindemedlet bitumen, som ger asfalten dess svarta färg. För att kunna ge de egenskaper som efterfrågas kan bland annat stenmaterial, stenstorlek och bindemedel varieras. En villagata med sparsam trafik och en hastighetsgräns på 30 kilometer i timmen kräver en annan sorts asfalt än en tungt belastad motorväg. På Svevias fasta asfaltverk finns idag ca 150 olika recept för tillverkning.

Automatiserad tillverkning av asfalt

Tillverkningen av asfalt på Svevia är automatiserad och sköts från en manöverhytt, där en skärm visar receptet och en annan processhanteringen. Hela blandningsprocessen tar inte mer än en minut och avslutas med att den varma asfaltmassan pytsas ut i en vagn, som vinschas upp på en ställning. Massan tippas över i höga silos och lastbilarna kör sedan in under dessa och får smidigt asfaltmassan levererad direkt på flaken.

Asfalttillverkning med fokus på miljön

Att tillverka asfalt har historiskt sätt varit en koldioxidintensiv verksamhet, men på Svevias asfaltverk i Ale, Arlanda, Hurva, Klinga, Ljungby och Läggesta används idag bioolja. Biooljan är fossilfri och har minskat Svevias Co2 utsläpp med 95 % vid tillverkning.

En annan energisparande åtgärd är att skumma bindemedlet bitumen. Genom att skumma bindemedlet bitumen går det att ha sänka temperaturen på asfaltmassan utan att tumma på egenskaperna. Vid tillverkning används även återvunnen asfalt.

Illustration, så fungerar ett asfaltverk, Svevia

Våra asfaltverk

Via våra asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa. Svevias asfaltsanläggningar ligger strategiskt placerade för att vi ska kunna erbjuda dig kostnadseffektiva och säkra leveranser av asfalt.

Våra asfaltverk

Fler tjänster inom asfaltering

Ska du lägga ny asfalt, förstärka en grusväg eller laga en befintlig beläggning? Inom Svevia har vi byggt upp en hel industri för att möta dina behov.

Asfaltfräsning

Svevia är i dag en av landets ledande entreprenörer inom asfaltfräsning. Våra specialister på fräsning av asfalt har lång erfarenhet och anpassar frästekniken utifrån dina behov.

Tankbeläggning

Tankbeläggning i form av Y1B, JIM och infräsning av makadam är ett kostnadseffektivt, snabbt och klimatsmart beläggningsalternativ för medel- och lågtrafikerade vägar.