Mobilt asfaltverk, Norrköping

Besök Svevias mobila asfaltverk i Norrköping, Klinga

Besöks­adress

Adress: Klinga bergtäkt, 605 97 Norrköping

Färdväg: Från Norrköping kör söderut på
E4, ta av vid trafikplats 118 Klinga och kör
vänster mot Lindköpingsvägen (väg 1149),
vid Linköpingsvägen sväng höger och
Klinga bergtäkt ligger direkt på höger sida.

Öppet­tider

Ta kontakt med platschef Patrik Malmsten för info om öppettider.

Kontakt

Platschef
Patrik Malmsten
070-320 23 36

Beställningstelefon
072 - 450 74 54

Om Svevias mobila asfaltverk

Förutom Svevias stationära asfaltverk så har vi mobila asfaltverk som kan förflyttas. Genom mobila asfaltverk kan vi förflytta produktionen närmare vägarbetsplatserna.

Hållbar beläggning - från sten till yta

Svevias asfaltverk ligger strategiskt placerade för att vi ska kunna erbjuda dig kostnadseffektiva och säkra leveranser av asfalt. Förutom våra stationära asfaltverk har vi även mobila verk som kan placeras nära pågående beläggningsarbete. Och genom att Svevia har investerat närmare 100 miljoner i tre nya och miljöanpassade asfaltverk minskar vi utsläppen och öppnar upp för grönare produkter. Bara genom att driva dessa verk med gasol – och till viss del biobränsle – sänker vi koldioxidhalterna med cirka 30 procent. Och när vi producerar lågtempererad asfalt minskar klimatgaserna med ytterligare 20-25 procent.