Klimatdeklarerad
cykelbro i Njurunda

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Anläggning gång- och cykelbro

KUND

Trafikverket

PLATS

Njurunda, Sundsvall

PROJEKTTID

2019

När Svevia byggde en cykelbro i Njurunda krävde
Trafikverket en klimatkalkyl, trots att det rörde sig
om ett mindre projekt.

Det var våren 2019 som Svevia räknade hem uppdraget att bygga en ny bro med
anslutande gång och cykelvägar samt kompletterande VA-arbeten i Njurunda, strax söder
om Sundsvall. Kontraktet var värt cirka 25 miljoner kronor. Ett klassiskt uppdrag, som ändå skiljde sig från andra genom att Trafikverket krävde en klimatdeklaration. I vanliga fall begär Trafikverket inte klimatdeklarationer för projekt under 50 miljoner kronor.

– Men här ville vi göra det ändå, eftersom det fanns incitament på att det skulle fungera, säger Sara Gidlund, projektledare på Trafikverket.

För projektet i Njurunda var en smart logistiklösning en av de viktigaste pusselbitarna i projektet. Vid en ishall 500 meter från bygget fanns en grusplan som Svevia hade tillstånd att använda för mellanlagring av rena massor.

– Materialet låg fem minuter från arbetsplatsen, ingen lastbil behövde köras tom, och vi behövde inte heller anpassa oss till de begränsade öppettiderna i grustaget, säger Robin Karlsson, arbetsledare på Svevia.

Närheten effektiviserade transporterna avsevärt vilket man både tjänade tid och pengar på samtidigt som klimatbelastningen från transporterna minskades avsevärt.

Sänder signaler till producenter och underentreprenörer

Ökade klimatkrav från beställare av väg- och anläggningsprojekt sänder också signaler till producenterna av material, liksom till underentreprenörer. I projektet skulle
mindre miljöbelastande alternativ användas i alla led som i valet av diesel, betong, asfalt och så vidare. Utfallet på varje post skulle redovisas i en klimatkalkyl på Trafikverkets sajt.

I projektet i Njurunda var det Annica Andersson, KMA-ingenjör, Robin Karlsson,
arbetsledare, samt projektets mätansvarige,Tomas Rullander, som arbetade med klimatkraven.

– Det är vårt råd till andra: Börja direkt, och jobba tillsammans, KMA, arbetsledning och mättekniker. Allas gemensamma kunskaper bidrog till det slutliga resultatet. Tillsammans
jobbade vi fram klimatdeklarationen, säger Annica Andersson, som var den som begärde in miljövarudeklarationer från alla leverantörer av de material med hög klimatpåverkan som skulle användas i bygget.

Larissa Strömberg är funktionsansvarig för klimatneutralitet på Svevia och har många års
erfarenhet av att jobba med klimatkalkyler i andra företag, och har dessutom varit med och utvecklat Trafikverkets plan för klimatarbete. Hon stöttade Annica och kollegorna i arbetet med dokumentationen av projektet till Trafikverket.

– Inköpen till projektet bestod av material som inte bara uppfyllde kraven utan också i vissa fall låg under kraven. Det, och de korta transporterna var avgörande, säger hon.

Ytterligare fakta om projektet:

Kundens klimatkrav:
Minska klimatpåverkan jämfört med utgångsläge (479 ton CO2-ekv)

Klimatreducerande åtgärder:
Återanvändning av befintliga asfaltmassor samt inköp av nya asfaltmassor, armering, betong, grus och stålpålar med lägre klimatpåverkan än kundens gränsvärden.

Total besparing av klimatutsläpp:
163 ton CO2-ekv

Referens:
Sara Gidlund, Trafikverket

Läs mer på trafikverket.se om projektet i Njurunda