Driftskontrakt Røros


Vil du vite mer? Kontakt oss

Driftskontrakt med Statens Vegvesen

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på riks- og fylkesveger i kommunene Tydal, Røros, Holtålen og deler av Midtre Gauldal.

Hovedelementer:

237,5 km veg, herav:

  • 360 km fylkesveg
  • 12 km g/s-veg.

Fakta

Byggherre
Statens vegvesen
Region midt

Utførelsessted
Røros, Sør-Trøndelag fylke

Prosjektets varighet
09.2013 - 08.2020

Byggeleder
Petter Bendheim, SVV

Prosjektleder
Stig Magne Tamnes

Kontraktsverdi
154,3 mill NOK

Kontraktstype
NS 8406

Sommarvedlikehold

Svevia tar seg av sommervedlikeholdet på veiene. Vi tar hånd om rasteplasser, grøntarealer, støy- og støvbekjemping, kantslått m.m.

Vintervedlikhold

Svevia har lang erfaring med vintervedlikehold av veier. Vi har ekspertise på: Behandling av glatte veger, snørydding/brøyting, tining av stikkrenner.

Private veger

Svevia har lang erfaring med drift og vedlikehold av private veger, vi gir gjerne råd og tar totalansvaret.