Driftskontrakt Ofoten


Vil du vite mer? Kontakt oss

Driftskontrakt med Statens Vegvesen

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på riks-og fylkesveger i kommunene Ibestad, Salangen, Lavangen, Gratangen, Skånland, Tjeldsund, Narvik, Evenes, Tysfjord og Ballangen i Nordland og Troms fylke.

Kontrakten er en av Norges største driftskontrakter og omfatter 945,8 km veg, hvorav:

  • 293,3 km riksveg
  • 21,6 km riks g/s-veg
  • 618,9 km fylkesveg
  • 7,9 km fylkes g/s-veg
  • 4,2 km kommunal veg

Fakta

Byggherre
Statens vegvesen
Region nord

Utførelsessted
Nordland og Troms fylke

Prosjektets varighet
09.2018 - 08.2023

Byggeleder
Jan Lind, SVV

Prosjektleder
Roy-Arnt Erlandsen

Prosjektingeniør
Ole Johnsen

Prosjektcontroller
Marlen Albrigtsen

Arbeidsledere
Steffan Selnes
Morten Karoliussen
Jens Yttervik
Lennart Bakke
Richard Richardsen

Kontraktsverdi
584 mill NOK

Kontraktstype
NS 8406

Sommarvedlikehold

Svevia tar seg av sommervedlikeholdet på veiene. Vi tar hånd om rasteplasser, grøntarealer, støy- og støvbekjemping, kantslått m.m.

Vintervedlikhold

Svevia har lang erfaring med vintervedlikehold av veier. Vi har ekspertise på: Behandling av glatte veger, snørydding/brøyting, tining av stikkrenner.

Private veger

Svevia har lang erfaring med drift og vedlikehold av private veger, vi gir gjerne råd og tar totalansvaret.