Driftskontrakt Mosjøen


Vil du vite mer? Kontakt oss

Driftskontrakt med Statens Vegvesen

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på riks- og fylkesveger i kommunene Vefsn, Grane, Hattfjelldal og Leirfjord.

Hovedelementer:

641,7 km veg, herav:

  • 209,3 km riksveg
  • 4,2 km riks g/s-veg
  • 430,1 km fylkesveg
  • 4,1 km fylkes g/s-veg.

Fakta

Byggherre
Statens vegvesen
Region nord

Utførelsessted
Mosjøen, Nordland fylke

Prosjektets varighet
09.2011 - 08.2016 og 09.2016 - 08.2021

Byggeleder
Eivind Bakken, SVV

Prosjektleder
Hallbjørn Berg-Hansen

Anleggsleder
Ståle Smedseng

Kontraktsverdi
74,3 mill NOK og 215 mill NOK

Kontraktstype
NS 8406

Sommarvedlikehold

Svevia tar seg av sommervedlikeholdet på veiene. Vi tar hånd om rasteplasser, grøntarealer, støy- og støvbekjemping, kantslått m.m.

Vintervedlikhold

Svevia har lang erfaring med vintervedlikehold av veier. Vi har ekspertise på: Behandling av glatte veger, snørydding/brøyting, tining av stikkrenner.

Private veger

Svevia har lang erfaring med drift og vedlikehold av private veger, vi gir gjerne råd og tar totalansvaret.