Driftskontrakt E6, Helgeland Sør


Vil du vite mer? Kontakt oss

Driftsdel av utviklingskontrakt

Omfatter alle drift- og vedlikeholds-oppgavene på E6 i kontraktsområdet som underleverandør til Skanska Norge AS sin utviklingskontrakt med Statens vegvesen, der både prosjektering, bygging og drift i 15 år inngår.

Hovedelementer:

237,5 km veg, herav:

  • 135 km riksveg
  • 4 km riks g/s-veg.

Fakta

Byggherre
Statens vegvesen
Region nord

Totalentreprenør
Skanska Norge AS

Utførelsessted
Vefsn og Grane kommune, Nordland fylke

Prosjektets varighet
09.2017 - 08.2032

Byggeleder
Jan Erik Skogen, Skanska, Per Arne Tøgersen, SVV

Prosjektleder
Hallbjørn Berg-Hansen

Anleggsleder
Ståle Smedseng, Ivar Tolkmo

Kontraktstype
NS 8415

Sommarvedlikehold

Svevia tar seg av sommervedlikeholdet på veiene. Vi tar hånd om rasteplasser, grøntarealer, støy- og støvbekjemping, kantslått m.m.

Vintervedlikhold

Svevia har lang erfaring med vintervedlikehold av veier. Vi har ekspertise på: Behandling av glatte veger, snørydding/brøyting, tining av stikkrenner.

Private veger

Svevia har lang erfaring med drift og vedlikehold av private veger, vi gir gjerne råd og tar totalansvaret.