Historie

Svevia ble dannet 1.januar 2009. Før det het organisasjonen Vägverket Produktion, en produksjonsavdeling som lå under den offentlige myndigheten Vägverket (nå Trafikverket). Dette er vår historie.

Vi er selskapet som går nye veier. Svevia har fokus på å bygge og vedlikeholde veier og infrastruktur. Vi skal alltid vaere fremtidsrettet, og ledende i utviklingen av nye metoder.

Historie

2017 - Anders Gustavsson blir ny koncernsjef. Svevia Norge får 15-årig driftsoppdrag for Skanska på E6 Helgeland sør. Svevia Norge får driftskonsesjon for Laksfors masseuttak i Grane kommune og starter steinproduksjon.

2016 - Anders Elfner blir ny koncernsjef. Svevia Norge får nytt driftsoppdrag for Statens vegvesen i Mosjøen. Svevia Norge blir sertifisert NS-EN ISO9001:2015 og NS-EN ISO14001:2015.

2015 - Zdravko Markovski blir ny koncernsjef. Arento AB blir et datterselskap. Svevia Norge får 15-årig driftsoppdrag for Hæhre Entreprenør på E6 Helgeland nord.

2013 - Lars Reitan blir adm.dir. for Svevia Norge AS. Svevia Norge får to nye driftsoppdrag for Statens vegvesen i Trøndelag: Røros og Gauldal/Oppdal.

2012 - Regions-inndelingen gjøres om  til divisjoner som blir spesialiserte og vil  omfatte hele Sverige: Drift , Anlegg, Belegging samt Maskin og eiendom. Svevia Norge AS får driftsoppdrag i Nordmøre.

2011 - Datterselskapet Svevia Fastighet och Maskin AB deles i to separate selskaper, Svevia Fastighet AB og Svevia Maskin AB. Svevia Norge AS starter i Norge. Svevia får sitt første norske dritsoppdrag i Mosjøen. Torbjörn Torell blir ny koncernsjef fra 10. oktober.

2009 - Svevias første virksomhetsår som ett frittstående statlig eid selskap. P-O Wedin blir første konsensjef. Fire regioner dannes: region Nord, Midt, Vest og Sør. Fastighet och Maskin AB blir et datterselskap.

2008 - Riksdagen vedtar privatiseringen. Den nye virksomhetens navn blir Svevia.

2007 - En forsterket profil lanseres for å løfte fram foretakets kreative entreprenørskap. Regjeringen tar igjen opp spørsmålet om privatisering.

2000 - En statlig utredning om privatisering av Vägverket Produktion gjennomføres, men det blir ikke tatt noen politisk stilling til utredningen.

1999 - Alle driftsoppdrag blir konkuranseutsatte.

1996 - Division Produktion blir oppdelt i tre selvstendige enheter: Vägverket Produktion, Vägverket Konsult og Vägverket Färjerederiet.

1995 - Alle Vägverkets nyinvesteringer blir satt ut i på anbud. Beslutningen om å privatisering blir omgjort.

1994 - Konkurrensutsetting av driftsoppdragene begynner å skje i større skala. Svenske Riksdagen beslutter å privatisere selskapet.

1993 -  De første driftsoppdragene konkurranseutsettes. Kun de store privata entreprenørene kunne delta i anbudsrunden.

1992 - Division Produktion tas i drift.

1990 - Alle driftsoppdrag blir konkuranseutsatte.

Spesialist på veier

Svevia som företag. Foto Svante Örngren

Vi er selskapet som går nye veier. Svevia har fokus på å bygge og vedlikeholde veier og infrastruktur. Vi skal alltid vaere fremtidsrettet, og ledende i utviklingen av nye metoder.

Et bærekraftig selskap

Hållbarhet i Svevia Foto Patrick Trägårdh

Vi er fast bestemt på å minske vår påvirkning på miljøet og ta samfunnsansvar gjennom å levere mer bærekraftige produkter og løsninger til våre kunder.

Finansiell informasjon

Bolagsstyrning

Svevia er siden 1. januar 2009 et 100 % statlig eid selskap som er helt konkurranseutsatt. Selskapet drives på strengt selskapsøkonomiske prinsipper med regnskap som følger bransjepraksisen.

Ta gjerne kontakt med oss!